Một số điểm cần lưu ý khi đun nấu bằng bếp từ và bếp hồng ngoại