Khóa trước ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT


40,000 


Khóa trước ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT

Mã hàng

Mô tả

Giá (đ)

NT501.LH

Bên trái

40.000

NT501.RH

Bên phải

40.000

Bảo hành

3 năm

Thương hiệu