Nẹp nhôm bo cánh tủ, dài 3m


97,500 


Nẹp nhôm bo cánh tủ, dài 3m

Mã sản phẩm

Mô tả

Kích thước (mm)

Giá (đ)

NE5030.3000SV

Màu ánh bạc

3000

97.500

NE5030.3000SS

Màu inox

3000

123.000

NE5030.SS

Màu inox

Đầu ghép nhựa

3.800