Tay nắm âm nhôm gắn đầu bít, dài 3m


490,000 


Tay nắm âm nhôm gắn đầu bít, dài 3m

Mã sản phẩm

Mô tả

Kích thước (mm)

Giá (đ)

NE8888.3000SS

Màu inox

3000

490.000

NE8888.SS

Màu inox

Đầu bịt tay nắm

9.500đ/c