Tay nắm tủ bếp hiện đại NE2982


31,700 


  • Kiểu dáng: Hiện đại
  • Kích thước: Tâm lỗ khoan 128/192/320mm
  • Chất liệu: Kẽm cao cấp

Mã sản phẩm

Tâm lỗ khoan Màu sắc

Giá (đ)

NE2982.128CP 128mm Màu chrome

42.900

NE2982.192CP 192mm Màu chrom

55.000

NE2982.320CP 320mm Màu chrome

89.500