Tăng không gian lưu trữ với tủ đồ khô 12 rổ NewEra